Osasto- ja laitoshoito

Terveyskeskussairaalan osastot

Nurmijärven terveyskeskussairaalan osastot tarjoavat Nurmijärven kuntalaisille perusterveydenhuollon sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Potilaspaikkoja on yhteensä 55 kahdella osastolla. 

Osastoilla 1 ja 3 on vierailuaika joka päivä klo 13 - 19.

Käyntiosoite: Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi

Osasto 1 kanslia puh. 040 317 3401

Osasto 3 kanslia puh. 040 317 3403

Toimintamme on suunnattu eri-ikäisille kuntalaisille. Hoidon perusta on yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota toteutamme moniammatillisena työryhmänä yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Työmme perustuu yhteisiin arvoihin, tutkittuun tietoon ja hyvään ammattitaitoon.

Sairaalaan tullessa potilaalla toivotaan olevan mukana:

 • miehillä partakone
 • silmälasit
 • kuulolaite
 • liikkumisen apuvälineet
 • aamutossut
 • hammasharja
 • kampa tai hiusharja
 • lääkereseptit
 • avatut lääkkeet, joiden käyttöikä on lyhyt, mm. silmätipat, inhaloitavat lääkkeet
 • kotihoidon potilailla vihreä kansio

Suuria rahasummia, pankkikirjoja tai arvoesineitä ei ole syytä ottaa osastolle. Sairaala ei vastaa rahoista tai  arvoesineistä. Myöskään hyasintteja tai poltettavia kynttilöitä ei saa tuoda osastolle (turvallisuuden ja allergioiden vuoksi).

Osastolla ei myöskään ole mahdollisuutta säilyttää poislähteneiden potilaiden tavaroita.

Omien lääkkeiden käytöstä tulee neuvotella henkilökunnan kanssa. Sairaala ei vastaa omien vaatteiden huollosta eikä katoamisesta.

Sairaalassa on mahdollisuus käyttää omaa matkapuhelinta.

Omaisena voit auttaa potilasta:

 • ruokailussa
 • liikkumisessa; kesällä ulkoilussa sekä
 • toimimalla saattajana, jos potilas lähtee tutkimuksiin muihin sairaaloihin

Sairaalamaksuista voitte tiedustella laskuttajalta p. 040 3172287.

Osasto 1 

 

Osasto 1
Osastosihteeri 040 317 4388
Kanslia 040 317 3401

osastonjohtaja Pirjo Karppinen
040 317 3404

 

  Osasto 3

 

Osasto 3
Osastosihteeri 040 317 3483
Kanslia 040 317 3403

Osastonjohtaja Pirjo Karppinen
040 317 3404

 

Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastot

Nurmijärven terveyskeskuksen pitkäaikaisosastot 4 ja 6 tarjoavat iäkkäille, monisairaille nurmijärveläisille kokonaisvaltaista, ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa.

*****  

Ajankohtaista juuri nyt:

Toreenintalossa on alkanut pitkäaikaishoidon ja kuntouttavan tilapäishoidon osastojen remontointi. Remontti etenee vaiheittain, minkä johdosta olemme joutuneet tekemään osastoilla poikkeusjärjestelyjä ja muutoksia, jotka näyttäytyvät mm. asiakaspaikkojen vähentämisenä.

Lisätietoja saatte osastojen johtajilta

Taina Buljugin, pitkäaikaishoidon johtaja puh. 040 317 3564
Ilona Lahti, kuntoutusyksikön johtaja puh. 040 317 3386

*****

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

 

Nurmijärven pitkäaikaisosastojen yhteystiedot:

os. Rajamäentie 9 A, 01900 Nurmijärvi

osastonjohtaja Taina Buljugin, puh. 040 317 3564

Vaativa hoito, osasto 4

Sointula puh. 040 317 3591 (hoitajat)

asiantuntijasairaanhoitaja Heini Manninen, puh. 040 317 4821

Pitkäaikaisosasto 6

Arvola puh. 040 317 3459 (hoitajat)

Rauhala puh. 040 317 3419 (hoitajat)

Tyynelä puh. 040 317 3580 (hoitajat)

asiantuntijasairaanhoitaja Merja Kortelainen puh. 040 317 3579

                              

Asumispalveluyksikkö Nurmilintu
Rajamäentie 7, 01900 Nurmijärvi

 

Laura Turunen
osastonjohtaja
Puh. 040 317 3408 ja kanslia puh. 040 317 3402

Kuntouttava tilapäishoito

Kuntouttava intervalliosasto (KIO) ja kotiin kuntoutuvien osasto (KKO)

Nurmijärven TK.n kuntouttava tilapäishoito on tarkoitettu moniongelmaisille asiakkaille. Asiakkaat tulevat kuntouttavaan tilapäishoitoon omaishoidon tueksi sekä terveyskeskuksen osastoilta silloin kun he eivät tarvitse sairaanhoitoa mutta tarvitsevat kuntoutusta päästäkseen takaisin kotiin. Kuntouttava tilapäishoito tarjoaa myös lyhytaikaista kuntoutusta kuntalaisille, joiden kotona selviytyminen on vaarantunut ja lyhytaikaislaitoskuntoutus katsotaan avokuntoutusta sopivammaksi.

Hoitajien kuntouttavatyöote, kuntouttavahoitaja ja fysioterapia yhdessä asiakkaan kanssa mahdollistavat asiakkaiden toiminta- ja liikkumiskyvyn  lisääntymisen ja ylläpysymisen. Virikkeellisestä puolesta huolehtii päivittäin virikeohjaajamme. Täällä lauletaan, luetaan lehtiä, liikutaan, visaillaan ja mm leivotaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Sauna lämpiää loppu viikosta samoin kuin makkarat paistuu kesäisin grillissä.

Tavoitteena on parantaa asiakkaiden toiminta- ja liikkumiskykyä siten, että kotona asuminen mahdollistuu jatkossakin. Tukemalla ja ohjaamalla asiakasta arjen omatoimisuuteen ylläpidämme ja edistämme asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja sitä kautta oman elämänsä hallintaa mahdollisimman pitkään.

Ota mukaan joka säälle sopivaa vaatetta, sillä meillä esim. ulkoillaan paljon. Myös vaihtovaatteita ja kenkiä on hyvä olla tarpeeksi. Omat apuvälineet mukaan kuntoutusjaksolle.

Kuntoutuspaikkaa halutessa voit olla yhteydessä kuntouttavan tilapäishoidon jonohoitajaan maanantai-perjantai klo 9.30-11.00 puh 040-317 3095

 Jos kuulut omaishoidon piiriin ja haluat kuntoutusjaksoille niin  ota yhteyttä sosiaalihoitajaan.

Johnonhoitaja ma-pe klo 9.30-11.00 puh. 040 317 3095 

Asiantuntijasairaanhoitaja 040 317 4820

Kuntouttava intervalliosasto 040 317 3497

Kotiin kuntoutuvien osasto 040 317 3104

Kuntoutusyksikön johtaja  040 317 3386