Hyvinvointi

Hyvinvointi koostuu ihmisen itsensä, lähiyhteisön, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan aikaansaannoksena. Hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi kokemista asioista. Hyvinvointi merkitsee erilaisia asioita ihmisille elämänkaaren eri vaiheissa.

Hanna Partanen luennoi ruokavalintojen vaikutuksesta hyvinvointiin

  Pidä huolta itsestäsi

Sähköinen terveysvalmentaja tuo lisävuosia ja vireyttä elämään.
Täyttäessäsi sähköisen terveystarkastuksen saat raportin, joka kertoo odotettavissa olevan elinikäsi sekä terveysriskisi. Sen jälkeen voit aloittaa valmentautumisen kohti entistä vireämpää elämää.


 

Duodecimin Omahoito-palvelusta voit etsiä tietoa pitkäaikaissairauksista ja sen omahoidosta. Palvelu tukee ja täydentää terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastaanotoilla antamaa omahoidon ohjausta.