Lastenneuvolan terveysneuvonta

Ravitsemus

Lapsen ruokatottumusten kehittymistä ja syömistä ohjaavat monet tekijät, etenkin lähiympäristön antama malli, perheen ruokailutilanne, ruoasta saadut kokemukset sekä fysiologiset ja opitut nälkä-kylläisyystekijät. Perheen tekemät monipuoliset ruokavalinnat, yhteiset, miellyttävät ruokailuhetket, hyvä ateriarytmi ja energiantarvetta vastaava ruokamäärä muodostavat lapsen hyvän ravitsemuksen ja ruokatottumusten kehittymisen perustan.

Lapsen ravinto ja ruokatottumukset

 

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille

 

  

Liikunta

Päivittäinen liikunta on paitsi terveellistä, myös lapsen normaalin fyysisen kasvun ja kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta välttämätöntä. Lapsen tulee saada liikkua eri ympäristöissä, koska liikkuminen on tärkeää lapsen motoristen taitojen ja hermoston kehittymisen kannalta.

Lapsen liikunta

  

Uni ja lepo

Riittävä uni ja lepo edistävät lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Uni on tärkeää aivojen toiminnalle, sillä se tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja opitun muistiin painumisen. Unen aikana erittyy kasvuun tarvittavaa hormonia. Myös lapsen tunne-elämän kannalta uni on tärkeää, sillä unessa lapsi käsittelee vaikeita asioita ja pelkojaan.

Lapsen ja nuoren uni

Leikki

Leikki on välttämätöntä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle. Leikkiessä kehittyvät kieli, syy-seuraus ajattelu, joustava yhdisteleminen, luova ajattelu, assosiatiivisuus, ongelmanratkaisutaito ja kyky erottaa ulkoinen todellisuus leikistä.  Leikki voi parantaa lapsen luottamusta itseensä ja omiin kykyihinsä. Leikki opettaa ymmärtämään sosiaalista vuorovaikutusta, moraalia ja arvoja sekä vastaanottamaan empatiaa toisilta leikkijöiltä.

Leikin merkitys lapselle

  

Rokottaminen

Rokotukset antavat tartuntatauteja vastaan immuniteetin, joka yleensä kestää pitkään, joskus jopa loppuelämän. Suoja myöhempiä tartuntoja vastaan saadaan sairastettuun tautiin verrattuna selvästi vähemmin oirein. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen keino ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä.

Neuvolan rokotusopas            

Rokotetietoa vanhemmille

Vanhemmuus

 

Äitinä ja isänä oleminen on etuoikeus: vanhemmuudesta, lapsista ja omasta perheestä on lupa olla ylpeä, nauttia ja iloita. On myös lupa olla välillä ärtynyt, väsynyt ja heikko, hakea itselleen tukea.

Asiaa vanhemmuudesta