Matala-palvelupiste

Matala-palvelupiste on aikuissosiaalityön sekä päihde- ja mielenterveyshoidon tarjoama matalan kynnyksen-palvelu kuntalaisille, jotka tarvitsevat moniammatillista apua ja tukea. Avun ja tuen tarve voi liittyä esimerkiksi arkea kuormittaviin elämän vaiheisiin, ongelmiin asumisessa tai talouden hoidossa, päihteiden ongelmakäyttöön tai mielenterveysongelmiin.

Matala-palvelupiste on avoinna tiistaisin klo 13-16.

Palvelupiste löytyy Nurmijärven terveyskeskuksesta,Sairaalantie 2, Nurmijärvi. (Tule sisään vanhasta pääovesta. Ovesta, josta nyt tullaan esimerkiksi. osastoille ja kahvioon. Huone on tuloaulassa, ulko-ovea vastapäätä, aulassa opaste.)

Matala-palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille nurmijärveläisille ja heidän läheisilleen. Matalaan ei tarvitse lähetettä, asiakkaan oma arvio avun tarpeesta on riittävä. Palveluun ei myöskään tarvitse erikseen varata aikaa.

Matala-palvelusta löytyy monialaista osaamista, moniammatillisessa tiimissä työskentelevät päihdehoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja.

Matala-palvelupiste liittyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä olevaan kehitystyöhön, jonka tavoitteena on kehittää helposti saavutettavia matalan kynnyksen palveluita, mahdollistaa monitahoisen avun antamisen samassa palvelupisteessä sekä tukea erilaisten avuntarvitsijoiden yhdenvertaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

  • Tiistaisin klo 13-16
  • Nurmijärven terveyskeskuksessa
  • "Walk in" = tule ilman lähetettä, tule ilman ajanvarausta
  • "Yhden luukun"-periaate = moniammatillista apua yhdestä paikasta