Kuntoutus ja apuvälinepalvelut

Nurmijärven kunnan kuntoutus- ja terapiapalvelut tarjoaa asukkailleen asiakaslähtöisiä, tarkoituksenmukaisia, laadukkaita ja omatoimisuuteen ohjaavia kuntoutuspalveluita. Palveluita järjestetään kuntalaisille omana toimintana ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluina. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää eri-ikäisten kuntalaisten terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä.

Kuntoutuspalveluihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset terapiat, apuvälinepalvelu, ohjaus, neuvonta ja laitoskuntoutusjaksot.