Terveystarkastukset

Laajat terveystarkastukset  

Opiskelijalle, joka opiskelee lukiossa tai toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa järjestetään laaja terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.  Tyttöjen terveystarkastukset toteutetaan pääsääntöisesti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, kun taas poikien tarkastukset ajoittuvat toiseen opiskeluvuoteen osana kutsuntatarkastusta. Tarkastukseen kuuluu sekä terveydenhoitajan, että lääkärin tekemä terveydentilan arvio.  Koululääkäri toimii koululla terveydenhoitajan työparina sovittuina ajankohtina. Hänen vastaanotolleen hakeudutaan terveydenhoitajan kautta.

 Tarkastukset painottuvat sairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaisten terveydentilan ongelmien havaitsemiseen. Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen tarvetta, hänen tilannettaan voidaan selvitellä ja seurata koululääkärin vastaanotolla. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkohoitoon.

 

Muut terveystarkastukset                                                                 

Laajojen tarkastusten lisäksi on opiskelijoiden tarpeiden mukaisia terveystarkastuksia. Tarkastusten sisältönä on vähintään opiskelijan kuulumisten sekä voinnin kysyminen ja kasvun seuranta. Terveysneuvonta toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Vaikka tarkastuksen sisältö ei ole niin kattava kuin laajassa terveystarkastuksessa, pohditaan opiskelijan tilannetta aina suhteessa eri kehitysympäristöihin – koti, oppilaitos ja vapaa-ajan ympäristöt.  Tarkastuksessa arvioidaan opiskelijan yksilöllisen tuen tarvetta, ja tarvittaessa ohjataan tuen piiriin.

Terveystarkastukset voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena.

 

Kutsuntatarkastukset                                                         

Nurmijärvellä kutsuntojen ennakkoterveystarkastukset tehdään opiskeluterveydenhuollossa. Nurmijärvellä opiskelevat varaavat ajan oman oppilaitoksen terveydenhoitajalta ja muualla opiskelevat nurmijärveläiset oman alueen nuorisoneuvolasta. Terveydenhoitajalle tullessa tulee olla täytettynä puolustusvoimien lähettämä terveyskysely. Kutsuntatarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksen. Lääkäriajan saa terveydenhoitajan tarkastuksen yhteydessä.

 >Puolustusvoimien kotisivut