Terveystarkastukset

Laajat terveystarkastukset                        

Laajat terveystarkastukset  järjestetään 1., 5., ja 8. luokan oppilaille. Niihin kutsutaan mukaan oppilaan molemmat vanhemmat tai huoltajat. Tarkastukseen sisältyy lapsen tai nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tutkimisen ja arvioinnin lisäksi koko perheen ja vanhempien hyvinvoinnin arvio.

Terveystarkastus voidaan toteuttaa yhdessä tapaamisessa terveydenhoitajan ja lääkärin toimiessa työparina tai tarkastus voi muodostua useammasta tapaamisesta. Lapselle tai nuorelle järjestetään mahdollisuus myös kahdenkeskiseen keskusteluun terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. 

Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lapsen ja nuoren hyvinvointiin liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti. Tarkastuksessa käydään läpi koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja perheeseen liittyviä olosuhteita ja terveystottumuksia sekä tehdään iän ja yksilöllisen tarpeen mukaiset tutkimukset. Terveystarkastuksessa tutkitaan näkö, kuulo, ryhti  ja verenpaine sekä hoidetaan  kansallisen rokotusohjelman mukaisten rokotusten antaminen .

 

 Muut terveystarkastukset                                                 

Määräaikaisissa terveystarkastuksissa terveysneuvonta toteutetaan yksilöllisen tarpeen ja iän mukaisesti. Terveystarkastusten sisältönä on  oppilaan kuulumisten ja voinnin kysyminen, kasvun ja ryhdin tutkiminen sekä ikävaihe huomioiden puberteettikehityksen arviointi.

Vaikka sisältö ei ole niin kattava kuin laajassa terveystarkastuksessa, pohditaan oppilaan tilannetta aina suhteessa eri kehitysympäristöihin – koti, koulu ja vapaa-ajan ympäristöt. Jos lapsi on koulussa tukitoimien piirissä, tarkistetaan tuen toteutuminen ja riittävyys.

Määräaikaiset terveystarkastukset voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena.