Kouluterveydenhuolto

Ajanvaraus >

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain joko terveys- tai ryhmätapaamisessa. Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksen sisältävät, ns. laajat terveystapaamiset ovat 1., 5. ja 8. luokilla. Erityisesti näihin kutsutaan huoltajat mukaan.

Tapaamisissa seurataan lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä oppilaan ja koko perheen hyvinvointia ja terveystottumuksia. Lisäksi keskustellaan lapsen koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista.

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan myös muulloin kuin terveystapaamisten yhteydessä. Terveydenhoitaja tukee pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten koulunkäyntiä.

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu oppilaiden sairaanhoito, mutta koulutapaturmat hoidetaan yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa.  Sairaustapauksissa hakeudutaan omalle terveysasemalle.

 

Avoin vastaanotto                                        

Avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa varaamatta. Vastaanottoajat ovat koulukohtaisia.

Oppilaat voivat tulla avoimina vastaanottoaikoina keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista.

Äkillisesti sairastuneena ei pidä tulla kouluun. Äkillisissä sairastapauksissa oppilaan sairaanhoidosta vastaa kunnan akuuttivastaanotto, joka toimii Kirkonkylän ja Klaukkalan terveysasemien yhteydessä. Jos oppilas on lääkärin tutkimuksen tai hoidon tarpeessa, otetaan  yhteys terveyspalveluiden neuvontaan, joka ohjaa tarvittaessa omalle terveysasemalle.

 

Oppilashuoltoryhmä

Jokaisessa koulussa on moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia ylläpitävään ja edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Terveydenhoitaja on oppilashuoltoryhmän jäsen. Lääkäri osallistuu työryhmään tarvittaessa.