Yksityiset hoivakodit

Nurmijärven kunta ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta vanhusten ympärivuorokautista asumispalvelua.

Yksityisiin hoivakoteihin kunta sijoittaa pääasiassa vanhuksia, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa mutta eivät ole laitoshoidon tarpeessa. Heidän kohdallaan asuminen omassa kodissa ei enää ole turvallista tai tarkoituksenmukaista tehostettujenkaan avohoidon palvelujen/tukitoimien avulla (esim. kotihoito, päiväkeskus, intervallihoito, omaishoidon tuki, asunnon muutostyöt).

Sijoitukset yksityisiin hoivakoteihin televat aina moniammatillisen SA-ryhmän arvion kautta. Tällä varmistetaan, että asiakkaan kohdalla on kokeiltu kaikki avohuollon palvelut/tukitoimet, joista asiakkaan kohdalla voisi vielä olla hyötyä.

Yksityisiin hoivakoteinen voi hakeutua myös suoraan itse maksavana.

Yksityiset asumispalvelua tuottavat toimijat on kilpailutettu vuosille 2015-2018.

Lisätietoja vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajilta:

Mirjami Partanen (asiakkaat A-K) puh. 040 317 3589, Sanna Hesanto (asiakkaat L-P) puh. 040 317 3049 ja Riitta Nousiainen (asiakkaat R-Ö) puh. 040 317 4547.