Ympärivuorokautinen hoiva

Nurmijärven kunta järjestää ympärivuorokautista asumispalvelua Nurmilinnussa ja yksityisissä hoivakodeissa.

Yksityiset asumispalvelua tuottavat toimijat on kilpailutettu vuosille 2015-2018.