Kotiutustiimi

Kotiutustiimi on aloittanut toimintansa ikäihmisten palveluohjauksen yhteydessä. Kotiutustiimin toiminnan tavoitteena on varmistaa turvallinen ja oikea-aikainen kotiutuminen sairaalasta tai päivystyksestä ja tukea kotona pärjäämistä tarvittaessa.

Kotiutustiimi varmistaa kuntoutumisen jatkumisen kotona ja kartoittaa siihen tarvittavat palvelut.