Verkostotyön koordinaattori

Verkostotyön koordinaattori, jonka tehtävänä on ollut vastata Varpu-hankkeen etenemisestä ja toteutumisesta aloitti toimintansa 10.4.2006. Vuoden 2007 talousarvion henkilöstö-suunnitelman mukaan kunnanvaltuusto hyväksyi verkostotyön koordinaattorin toimen vakinaistamisen kokouksessaan 14.11.2007. Verkostotyönkoordinaattori toimii sosiaali- ja terveystoimen toimialan perhe- ja sosiaalipalveluissa tehtävänään ennaltaehkäisevän työn koordinointi.

Verkostotyön koordinaattori koordinoi verkostodialogi- ja läheisneuvonpitotoimintaa. Hän huolehtii yhdessä puheeksiottamisen kouluttajien kanssa puheeksiottamisen koulutusten järjestämisestä, tiedottaa varhaisen puuttumisen mallista ja siihen liittyvistä työtavoista eri tulosalueilla ja suunnittelee yhdessä hankkeen ohjausryhmän ja tulosalueiden kanssa toimia, joilla malli ja siihen liittyvät työtavat juurrutetaan arkikäytännöiksi. Verkostotyön koordinaattori koordinoi myös THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kanssa tehtävää yhteistyötä.

Verkostotyön koordinaattorin tehtävät:

  • Toimia kunnan - ja toimialan strategian määrittelemän ennaltaehkäisevän toiminnan suuntaisesti(Strategioihin perustuvat johtamiskohteet: 3.2 palvelujen järjestäminen ennaltaehkäisevästi, 3.3 yhteisöllisyyttä tukevien toimintamallien käyttöönotto, 4.1 palvelurajat ylittävä yhteistyö, 5.1 henkilöstön osaaminen ja työhön sitoutuminen, 3.1 palvelujen tuottamisen kustannustehokkuus).
  • Toimia ennaltaehkäisevän poikkihallinnollisen ohjausryhmään tulevien asioidenvalmistelijana.
  • Puheeksiottamisen ja verkostodialogien koulutuksen järjestäminen kunnan eri sektoreiden työntekijöille yhteistyössä verkostokonsulttikouluttajien ja huoli puheeksi kouluttajien kanssa
  • Läheisneuvonpito - ja ennakointidialogi ja siihen liittyvän pankkiiritoiminnan ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen.
  • Nurmijärven ennaltaehkäisevän työn toiminnan rakenteesta ja siihen liittyvistä menetelmistä tiedottaminen, niiden kehittäminen ja verkostoituminen vastaavien toimintojen kanssa.
  • Toiminnan arvioinnista huolehtiminen
  • Ennaltaehkäisevän työn koordinoinnin talousarvion valmistelu ja seuranta.

 

Yhteystiedot

Olli Laiho
toimiala-asiantuntija (verkostotyö)
Puh. 040 317 4105