Seuranta

Nurmijärvi, Rovaniemi ja THL (Terveyden ja hyvivoinnin laitos) toteuttavat yhdessä koulutusta, kehittämistä ja vaikuttavuuden seurantaa varhaisen puuttumisen verkostomaisen ja dialogisen toimintakulttuurin tukemiseksi ja juurruttamiseksi.

THL:n kanssa tehtävässä yhteistyössä toiminnan
vaikutusten seuraamista ja arviointia tehdään sekä on suunniteltu tehtävän mm. seuravilla tavoilla:

  • palautteen kerääminen asiakkailta
  • palautteen kerääminen työntekijöiltä
  • palaute työyhteisöltä
  • palautteen kerääminen verkostokonsulteilta ja koordinaattorilta
  • palautteen kerääminen johdolta
  • Seurantavälineiden ja mittareiden etsintä, kehittely ja käyttöönotto

Keskeisenä osana vaikuttavuuden seurantaa on jatkuvan arvioinnin mallin luominen, jonka avulla toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa ja vakiintunutta.

Oheinen kuvio on osa THL:n kanssa tehtyä suunnitelmaa
ja se kuvaa niitä tasoja joihin tulee kiinnittää huomiota toiminnan vakiinnuttamiseksi ja seuraamiseksi.