Lapset puheeksi

Vuoden 2007 Yhteisvastuukeräyksen teemana oli Ehjä lapsen mieli. Mielenterveyden Keskusliitto vastasi lasten ja nuorten mielenterveyshankkeesta, jossa autettiin niitä lapsia ja nuoria, joiden vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia. Yhtenä tarkoituksena on ollut keräyksessä saaduilla varoilla rakentaa mahdollisimman moneen kuntaan yhteistyöverkosto, jossa kunnan ja seurakunnan työntekijät ovat yhteistyössä sekä keskenään, että mielenterveyskuntoutujien itsensä kanssa.

Nurmijärven seurakunta valittiin Stakesin pilottikunnaksi, jossa suunniteltiin ja toteutettiin osana yhteisvastuuhanketta Ehjä lapsen mieli nimellä kulkevia koulutuspäiviä sekä lapset puheeksi - lokikirjan käyttöön perehdyttävä koulutus. Lapset puheeksi on Stakesissa kehitettyjä Toimiva lapsi ja perhe - työmenetelmiä, jotka on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommallakummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita

Nurmijärven seurakunta kutsui kunnan työntekijöitä yhdessä heidän ja Mielenterveyden Keskusliiton työntekijöiden kanssa suunnittelemaan koulutusten kulkua. Koulutukset suunniteltiin toteutettavan kahdessa eri muodossa. Ehjä lapsen mieli koulutukset olivat kaikille avoimia ja ne toteutettiin helmi - ja kesäkuussa 2008. Lapset puheeksi - koulutukseen osallistui n.20 henkilöä Nurmijärven seurakunnasta, Nurmijärven kunnasta sekä järjestöistä. Lapset puheeksi koulutuksessa perehdyttiin lapset puheeksi työmenetelmään ja siihen liittyvän lokikirjan käyttöön.

Lue lisää

Toimiva lapsi & perhe työmenetelmäkuvaukset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)