Huoli puheeksi - koulutukset

Varhaisen puuttumisen hankkeen aikana Nurmijärven kuntaan on koulutettu huolen puheeksiottamisen kouluttajia. Puheeksiottamisen kouluttajakoulutus on Stakesin järjestämä koulutus.

Puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia puheeksi kunnioittavasti ja tukea tarjoten. Se helpottaa ja mahdollistaa asiakassuhteen rakentumista arvailusta avoimemmaksi suhteeksi. Puheeksiottamisen kouluttajakoulutuksessa koulutetaan kuntiin puheeksiottamisen vertaiskouluttajia, jotka kouluttavat lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä varhaiseen ja kunnioittavaan puheeksiottoon.

Nurmijärvellä puheeksiottamisen koulutuksia on järjestetty vuodesta 2004 alkaen. Koulutuksia on järjestetty moniammatillisesti sekä suunnattuna ainoastaan jollekin ammattiryhmille. Koulutuksiin on osallistunut työntekijöitä mm. päivähoidosta, kouluista, neuvoloista. lastensuojelun sosiaalityöstä, perhetyöstä sekä nuorisotyöstä.

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat:

 • varhaisen puuttumisen valtakunnallinen ja Nurmijärven viitekehys
 • varhainen puuttuminen Nurmijärven peruspalveluissa - toimintamalli
 • tietoinen ennakointi, puheeksioton ennakointilomakkeen käyttö
 • subjektiivisuus, omaan huoleen tarttuminen
 • intuitio
 • tilanteen voimavarat
 • dialoginen kohtaaminen
 • konkretisointi
 • tukitarjoukset, mitä tarjota tilanteeseen tueksi
 • oman toiminnan muuntelu
 • puheeksioton jälkeiset dialogit