Ennaltaehkäisevän työn poikkihallinnollinen ohjausryhmä

Nurmijärven strategioiden mukaisen peruspalveluiden toiminnan johtamisen, ohjaamisen ja kehittämisen foorumina on toiminut ensin varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen hankkeessa (2003-2007) ja 1.1.2008 kunnanjohtajan nimittämänä poikkisektorinen ohjausryhmä. Strategioiden mukaisena johtamiskohteena ovat ryhmän toiminnan tarkoituksena olleet erityisesti palveluiden järjestäminen ongelmia ennaltaehkäisevästi, yhteisöllisyyttä tukevien toimintamahdollisuuksien käyttöönotto, palveluiden tuottamisen kustannustehokkuus, palvelurajat ylittävän yhteistyön kehittäminen sekä henkilöstön osaaminen ja työhän sitoutuminen.

Ennaltaehkäisevän työn poikkihallinnollisen ohjausryhmän tehtävät:

 • Toteuttaa kunnan strategioiden mukaisesti palvelualuerajat ylittävän yhteistyön kehittämistä peruspalveluissa, painopisteenä asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen.
 • Koordinoi ennaltaehkäisevää työtä ja Varhaisen puuttumisen toimintamallin juurruttamista.
 • Osallistuu lastensuoljelulain 14 §:n mukaisen suunnitelman laatimiseen uuden valtuuston hyväksyttäväksi valtuustokauden ajaksi.
 • Toimii kuntatyöryhmänä Lapsuuden hyvinvoiiinin kehittämisyksikköhankkeessa (Arvo -hanke = Lapsuuden arvokas arki), jonka lähtökohtana on poikkihallinnollsiten rakenteiden muodoataminen moniammatilliselle toiminnalle sekä verkostomainen kehittämistyö ks. liite.
 • Uusien moniammatillisten työmuotojen osaamisen hyödyntäminen kunnassa.
 • Edellä mainittujen hyvin käytäntöjen vahvistaminen ja pysyvyyden varmistaminen.
 • Seuraa ja pitää koossa mitä ennalta ehkäisevän työn aiheita ja osaamista on tarjolla/tarvetta.
 • Seuraa lasten, nuorten ja perheiden valtakunnalllisia linjauksia ja politiikka ohjelmia sekä niiden toteutumista.
 • Toimii tiedotusryhmänä omalla alueellaan.
 • Raportoi toiminnastaan ja sen vaikutuksesta kunnan johtoryhmälle.

 

Ennaltaehkäisevän työn poikkihallinnollisen ohjausryhmän jäsenet:

 • sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puheenjohtaja
 • sosiaali - ja terveysjohtaja Erja Pentti
 • perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola
 • sosiaalipalvelupäällikkö Veli- Matti Ponkala
 • päivähoitopäällikkö Leena Laine
 • opetuspäällikkö Kati Luostarinen
 • nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen
 • avoterveydenhuollon päällikkö Tarja Sainio
 • perheneuvolan johtava sosiaalityöntekijä Pirjo Turtia
 • hallintopäällikkö Jaakko Kartano
 • verkostotyön koordinaattori Olli Laiho

Nurmijärven yhteistyökumppanina ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä, vaikutuksiin liittyvien indikaattoreiden kehittämisessä ja arvioinnissa on kunnalla vuoden 2009 loppuun saakka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ent. Stakes) ja toisena pilottikuntana Rovaniemi.