Porukasta luokaksi

Verkostokonsultit ovat vetäneet osana 7-luokkalaisten ryhmäyttämistä tulevaisuudenmuistelupalavereja. Oppilaat ovat pohtineet kukin omasta näkökulmastaan hyvän yläasteajan tai 7-luokan edellytyksiä ja miten toimimalla siihen päästään. Konsultit ovat kysyneet: kun asiat ovat hyvin luokassa, miten ne ovat. Omat tekosi tilanteen edistämiseksi, mistä ja keneltä sait tukea. Mikä oli huolesi 7-luokan alussa ja mikä sai huolesi poistumaan.

Ensin omaa pohdintaa muutama minuutti, sitten keskustelua 4-6 oppilaan ryhmissä, jonka jälkeen vastaukset kirjattiin fläpeille. Lopussa luokanvalvoja piti kiitospuheen hyvin menneestä kouluajasta, kertoi omat tekonsa hyvän tilanteen saavuttamiseksi, mistä ja keneltä sai tukea, sekä omat huolensa luokkansa suhteen ja mikä sai huolet poistumaan. Lopuksi tehtiin yhteinen suunnitelma huonetauluksi fläppisivulle, oppilaiden ehdottamista ja valitsemista vaihtoehdoista. Luokanvalvoja palaa oppilaiden kanssa huoneentauluun lukuvuosien aikana.

Elo-syyskuun aikana oppilaat vastaavat myös henkilökohtaisesti samoihin kysymyksiin kuin luokan kanssa. Luokanvalvoja säilyttää vastaukset, niistä tehdyt koonnit näytetään luokalle sekä vanhemmille. Oppilaat palaavat vastauksiinsa tammikuussa.

Oppilaat ja luokanvalvojat pitävät tapaa suunnitella hyvää yläkouluaikaa mielekkäänä.

Palavereja on pidetty luokille heidän omissa kouluissaan luokkahuoneissa tai auditorioissa ym. koulun tiloissa. Niistä saatujen hyvien kokemusten pohjalta palavereja toteutettiin lisää. Päivät ja niiden sisältö ovat vaihdelleet koulusta riippuen. Yhteistyössä koulujen kanssa päiviä toteuttamassa ovat olleet mm. nuorisotoimi, seurakunta, liikuntatoimi ja poliisi. Palavereja on pidetty myös kirkon eri tiloissa yhteistyössä seurakunnan kanssa.

 

Liitteet

Oppilaiden ja opettajien arvioita

Kysymyslomake

Porukasta luokaksi (tiedotuslehden artikkeli v. 2006)