Poikaryhmä ja koulumotivaatio

Alakoulun luokalla oli 6 poikaa, jotka myöhästelivät, kirjat olivat usein kotona ja tunnilla tehtävät jäivät puolitiehen. Oppilaskohtainen kodin ja koulun välinen säännöllinen yhteistyö oli alkanut edellisenä lukuvuotena. Opettaja ja vanhemmat olivat soitelleet ja tavanneet, tapaamisissa oli myös ollut mukana laaja-alainen erityisopettaja ja koulukuraattori. Muutama poika liikkui vapaa-ajalla yhdessä. Yhteistyöllä oli saavutettu myönteistä muutosta, joka jatkui kevätlukukauden.

Syyslukukauden aikana huomattiin jälleen merkkejä huonommasta suunnasta. Tapaamisissa ehdotettiin verkostokokousta. Ehdotusta pidettiin hyvänä niin kodeissa kuin koulussa. Erityisopettaja ja koulukuraattori lähettivät kutsun oppilaille ja vanhemmille. Aikaisemmissa keskusteluissa oli todettu, että tällä kertaa opettajia ei kutsuta mukaan. Haluttiin keskittyä kotien mahdollisuuksiin tuen antamisessa ja uusien ideoiden käyttöönottamisessa.

Osallistujat kokoontuivat luokkahuoneessa. Tilaajina erityisopettaja ja koulukuraattori kertoivat tavoitteet ja nykyiset huolet. Konsultti haastatteli ensin pojat ja sitten vanhemmat. Tilaajat viimeiseksi. Kahvi- ja mehuhetken jälkeen laadittiin suunnitelma.

Tilanne kohentui siten, että oppilaat pääsivät seuraavalle luokalle. Myöhästymiset vähenivät huomattavasti tai jäivät kokonaan pois. Samoin kirjojen mukana olo ja tuntityöskentely kohentuivat.