Luokan ja opettajan yhteisten pelisääntöjen parantaminen

Tulevaisuuden muistelupalavereissa on haettu uusia, yhteisiä toimintamalleja oppilaiden ja opettajan yhteistyöhön, jotta peruskoulun tavoitteet saavutetaan kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä. Oppilaat ja luokan kanssa työskentelevät aikuiset haastateltiin yksitellen. Kysymyksinä olivat mm. kun asiat ovat oppitunneilla mennet hyvin, miten ne ovat sujuneet? Mitä teit, mistä ja keneltä sait tukea? Mikä oli huolesi syksyllä? Luokanvalvoja kiitti hyvin menneestä vuodesta, kertoi mitä oli itse tehnyt sen saavuttamiseksi, mitä tukea ja keneltä oli saanut, mitä huolia oli ollut? Palaverin tilaaja esim. rehtori teki loppuyhteenvedon ja seuraavat toiminta-askeleet.

Yksi tärkeistä asioista näissä palavereissa on ollut, miten sisäinen ja osallistujien välinen dialogi jatkuu palaverin jälkeen ja mitä toimintaa se tuottaa. Palaverit on pidetty kyseisten luokkien omien koulujen tiloissa.