Luokkahenki ja yhteistoimivuus

Kun oppilaiden välillä oli ollut riitoja, syrjimistä, nimittelyä ja oppitunnit olleet levottomia, on luokille tarvittaessa tilattu verkostopalaveri. Alussa kerrottiin kokouksen kulku. Tulevaisuuteen, seuraavan luokan syksyyn siirryttiin mielikuvilla esim. kuukausien vaihtumisesta ja juhlapyhistä tai vaihtamalla seinäkalenterin sivuja. Oppilaat pohtivat kysymyksiä ensin yksin, sitten ääneen ryhmissä. Verkostokonsultti haastatteli ryhmää.

Ryhmien muistelut kirjattiin fläpeille. Suunnitelma koottiin esim. oppilaat ja luokanvalvoja kävivät merkitsemässä itselleen tärkeät vaihtoehdot, niin etteivät toiset nähneet merkitsemistä, eniten ääniä saaneista kohdista muodostettiin suunnitelma huoneentauluksi fläpille tai yhdessä oppilaiden ja aikuisten kanssa keskustellen. Palavereja on pidetty kyseisten luokan oppilaiden omissa kouluissa.