Kiusausjuttu

Opettaja oli huomannut ja saanut tietoa, että luokassa yksi tytöistä jää ulkopuolelle. Häntä ei oteta mukaan oppitunneilla, välitunneilla eikä vapaa-ajalla. Ulkopuolelle jättäminen tehtiin tietoisesti ja selkeästi. Asia vaikutti luokan ilmapiiriin. Opettaja tilasi verkostokokouksen.

Koteihin lähti kutsut, joissa kerrottiin tilanteesta, tulevan kokoontumisen tavoitteista sekä tulevaisuuden muistelu-menetelmästä. Kaikki tytöt saivat luvan osallistua. Tytöt tulivat luokkaan odottavan innostuneena, myös he olivat huolissaan tilanteesta. Opettaja tilaajana toivotti kaikki tervetulleeksi ja kertoi tavoitteensa tapaamiselle. Konsultit esittelivät itsensä, roolinsa ulkopuolisina ja kertoivat miten tapaamisessa edetään menetelmän mukaisesti.

Seuraavaksi siirryttiin puolen vuoden päähän hyvään tulevaisuuteen. Kuukausi kerrallaan konsultti muisteli kulunutta aikaa, samalla siirryttiin yksi tuoli myötäpäivään. Konsultti haastatteli kunkin oppilaan erikseen, yhden kysymyksen kerrallaan: miten asiat ovat kun ne puolen vuoden päästä ovat hyvin, mitä itse teit sen saavuttamiseksi, mistä ja millaista tukea sait, mitä olivat huolesi silloin 1, kokouksen järjestämisen aikaan.

Seuraavaksi pidettiin mehu- ja keksitauko sekä välitunti. Suunnitelma koottiin yhdessä keskustellen esiin tulleista teoista. Opettaja kertoi, että kirjoittaa sen puhtaaksi, kukin tyttö saa oman kappaleen kotiin vietäväksi ja yhteen luokkaan jäävään tulee kaikkien allekirjoitukset.

Tapaamisen päätyttyä tytöt lähtivät iloisina jatkamaan koulupäivää. Jo iltapäivällä opettajalle tultiin kertomaan myönteisistä muutoksista, kaikki osapuolet olivat aloittaneet toimimaan suunnitelman suuntaisesti. Kokouksessa sovitussa, puolen vuoden kuluttua pidetyssä konsulttien ohjaamassa seurantapalaverissa oppilaat ja opettaja totesivat tilanteen menneen huomattavasti parempaan suuntaan. Suunnitelmaa tarkennettiin silloisten huolien mukaiseksi.

Saman tyyppisesti on vedetty verkostokokouksia eri ikäisille tytöille, joilla on ollut keskinäisiä erimielisyyksiä ja vihanpitoa sekä kokonaisille luokille. Oppilaat ovat olleet 3-6-luokkalaisia. Luokat on jaettu sellaisiin ryhmiin, joissa oppilaat ovat uskaltaneet kertoa ajatuksiaan. Konsultti on arponut haastateltavan ja sitten ryhmä on täydentänyt vastauksia. Kokouksen kulku on kirjoitettu fläpille samoin kysymykset valmiiksi. Haastateltava on arvottu esim. suuren arpakuution osoittaman noppaluvun mukaisesti, laskemalla lähtien konsultin vasemmalta puolelta.