Erityisluokalla aloittaminen

Oppilaan siirtyessä yleisopetuksen luokalta erityisluokkaan tai erityisluokalta toiseen on hänellä usein monta tukitahoa: koti, edellinen opettaja, tuleva opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, terapeutti, erilaista oppijaa tukeva keskus jne. Yhteisen suunnitelman tekeminen tulevaisuuden muisteluna, mahdollisimman laajalla verkostolla koulunkäynnin tukemiseksi on todettu hyväksi ja toimivaksi.

Kokouksen tilaajana ja kutsujen lähettäjänä voi olla opettaja, oppilas, vanhempi tai he yhdessä. On tärkeää, että koti hyväksyy ja näkee myönteisiä mahdollisuuksia kokoontumisella ja vaikuttaa kutsulistaan. Kokouksen aloittaa tilaaja tervetulotoivotuksella ja kertomalla mitä odottaa tapaamiselta. Osallistujat esitellään: kuka ja missä roolissa. Konsultit esittelevät itsensä, työtavan ja kokouksen kulun.

Siirrytään tulevaisuuteen esim. kalenterisivujen, juhlapyhistä ja vuodenajoista kertomisen avulla. Ensin haastatellaan oppilas: hyvä tilanne ensimmäisen lukuvuoden keväällä, kun todistukset on jaettu, mitkä olivat omat teot, mistä ja mitä tukea sai, mitä oli huolena siirtymisen alussa. Seuraavaksi haastatellaan kodin aikuiset. Sitten työntekijät. Kysymykset ja vastaukset kirjoitetaan fläpeille, joille myös kokouksen kulku on voitu kirjoittaa.

Siirrytään takaisin nykyhetkeen esim. kertomalla eri kuukausien ilmoista, lokakuu oli harvinaisen aurinkoinen. Tarjoiluhetken jälkeen osallistujat kokoavat seuraavaksi toteutettavat suunnitelman askeleet, jotka myös tilaaja näkee tärkeiksi. Tarvittaessa sovitaan seurantapalaveri. Lopuksi tilaaja kiittää osallistujia.