Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet

Päivittäisissä suoriutumisissa tarvittavat välineet, kojeet ja laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet kuuluvat vammaispalvelulain hankinnanvaraisiin tukitoimiin. Korvausta muiden kuin lääkinnällisten kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Hankkimisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista korvataan vammaiselle henkilölle puolet.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus kuuluu ensisijaisesti terveydenhuollon ja Kelan tuottamiin palveluihin. Vammaispalveluna myönnettävään sopeutumisvalmennukseen voi kuulua esimerkiksi viittomakielen tai muun kommunikaatiomenetelmän opetus, liikkumistaidon ohjaus ja asumisvalmennus. Sopeutumisvalmennuksena ei tueta loma- tai virkistystoimintaa.

Ylimääräiset vaatekustannukset

Taloudellisena tukitoimena vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Ylimääräiset erityisravintokustannukset

Taloudellisena tukitoimena vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti. Kelalla on ensisijainen korvausvelvollisuus erityisruokavaliosta aiheutuneisiin kustannuksiin.