Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu henkilölle, jolla on ikääntymisen ja/tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti toimintakyvyn laskua ja kuljetuspalvelu tarvetta, eivätkä he kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman huomattavia vaikeuksia. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää vain niille henkilöille, joiden kuukausitulot jäävät alle määriteltyjen tulorajojen. Yhden henkilön talouden nettotuloraja on 1100€ kuukaudessa ja kahden henkilön talouden nettotuloraja on 1950€ kuukaudessa.

 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin.

 

Näin tilaat KELAn taksin