Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä . Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi joissain tilanteissa voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelalle 1.1.2017

Toimeentulotuen myöntämisperusteet eivät muuttuneet uudistuksen myötä. Toimeentulotuen voi hakea verkossa koko maassa.

Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuen uudistukseen liittyy monia kysymyksiä, joihin tarjotaan nyt vastauksia sivulla www.kela.fi/toimeentulotuki.

Lisätietoa uudistuksesta on saatavilla myös Kuntaliiton sivuilla.

Seuraa Kelan tiedotetta LENNÄKKIÄ, johon on koottu yleisiä tietoja toimeentulotuen uudistuksesta.

 

Sosiaalitoimiston
käyntiosoite:

Keskustie 2 A 2 krs. 
01900 Nurmijärvi

Faksi: (09) 2500 2218


Nurmijärven sosiaalitoimiston neuvonta ottaa vastaan asiakkaita ma-to klo 8-15 ja pe
klo 8-13

Neuvonnan asiakaslinja
p. 040 317 2217 palvelee
ma-pe klo 8-15