Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvoja auttaa ylivelkaantuneita velkojen sopimisessa velkojan kanssa, haettaessa velkajärjestelyä käräjäoikeudessa ja haettaessa Takuu-säätiöltä takausta järjestelylainaan. Lisäksi hän ohjaa ja antaa opastusta oman talouden suunnittelussa.

Palvelemme  Kuonomäentie 2:ssa 3. krs, 01800 Klaukkalassa vain vuoden 2018 loppuun asti.

Talous- ja velkaneuvonta
Puhelinneuvonta ma-pe klo 11.30-12.30

Puh. 040 317 2280

  

Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistoihin 1.1.2019

Vuoden 2019 alussa Nurmijärven talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimiston  järjestettäväksi.

Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto 1.1.2019 alkaen on:

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto

Puh:  029 566 0233

 

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta jossa, ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.


Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen.

Talous- ja velkaneuvonnassa:

  • Annetaan tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja taloudenpidon suunnittelusta.
  • Selvitetään ylivelkaantuneiden omaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja avustetaan asiakkaita järjestämään velkoja tavoitteena tehdä velkojien kanssa sovintoratkaisu.
  • Avustetaan ylivelkaantuneita haettaessa tuomioistuimesta yksityishenkilön velkajärjestelyä tai Takuusäätiön takausta.
  • Avustetaan velkajärjestelyn maksuohlemna muutosasiossa ja maksukyvyn parantuessa laadittavassa lisätilityslaskelmissa.
  • Ohjataan tarvittaessa velallisa hakemaan muuta oikeudellista apua. 

Talous ja velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin tiedote 29.11.-18

Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt meddelande 29.11.-18