Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut

Akuutit lastensuojeluilmoitukset kunnan vaihteen kautta

  • puh. (09) 250 021 ma-to klo 8.00-15.00 ja pe 8.00-13.00

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on järjestetty yhteistyössä Kuuma- kuntien ja Hyvinkään kaupungin kanssa. Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys vastaa virka-ajan ulkopuolisen kiireellisen sosiaalipalvelun saatavuudesta kuntalaisille sekä kunnan alueella tilapäisesti oleskelevalle henkilölle: ei kuitenkaan toimeentulotuesta.

Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen Keski-Uudenmaan hälytyskeskuksen kautta puh. 112

Kunnallinen auttamisprosessi

Kriisipalvelujen ylläpitämä kriisipäivystys tarjoaa kriisiapua traumaattisen tapahtuman kokeneille ihmisille. Traumaattisella tapahtumalla tarkoitetaan esimerkiksi läheisen kuolemaa, itsemurhayritystä, itsemurhaa, raiskausta, ryöstöä, onnettomuutta tai "läheltä piti"-tilannetta.

Mikäli koet tarvitsevasi kriisapua, ota yhteyttä viranomaisiin (terveyskeskus, sairaala, sairaankuljetus, poliisi, sosiaalipäivystys tai kunnan sosiaalityö).Kriisiapua voi saada myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Kriisiapu on asiakkaille maksutonta kunnan järjestämää palvelua.

Voit olla itse yhteydessä:  

Hyvinkään Seudun Mielenterveysseuran asiakaspalvelunumeroon ma-to klo 9-11
0400 755 284

Muina aikoina voit jättää vastaajaan viestin ja sinulle soitetaan takaisin mahdollisimman pian.

Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura (Hymise)

Tarvittaessa saat myös keskustelutukea

Valtakunnallisesta kriisipuhelimesta 010 195 202

Numero palvelee arkisin klo 9.00-07.00 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00-07.00.

Kriisipuhelimen tavoitteena on helpottaa henkistä hättä keskustelun kautta. Päivystäjä auttaa pohtimaan keinoja tilanteen helpottamiseksi sekä sitä, onko kriisipuhelimen lisäksi muu apu tarpeen.

Akuuteissa elämänkriiseissä voi ottaa myös yhteyttä terveyskeskuksen psykiatriseen sairaanhoitajaan.

Psykiatrinen sairaanhoitaja


Perheväkivaltatilanteissa on mahdollisuus hakeutua turvakotiin.

Turvakoti on tarkoitettu väkivaltaa lähisuhteessaan kokeneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta - tai suorastaan vaarallista.

Turvakoti päivystää ympäri vuorokauden.

  • Vantaan turvakoti
    os. Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa (lapsiperheet 24h), puh. (09) 839 20071, faxi (09) 874 7122
  • Pääkaupungin turvakoti ry.
    os. Steniuksentie 20, 03200 Helsinki, puh. (09) 477 7180 (24 h, lapsiperheet ja 2 yksnäisten paikkaa)

Lyömätön linja

tarjoaa maksutonta apua ja tukea perheväkivallan kaikille osapuolille.Tapaamisissa avunanto on käytännönläheistä ja niiden tavoitteena on arjen hallinta ja käyttäytymisen muuttaminen. Kts. tiedote asiasta.

Lyömättömällä linjalla on toimipisteitä  Keravalla ja Espoossa.