Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on avustaa asiakkaita

  • muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaiden oikeuksista
  • toimia muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan apuna ja tukena mikäli asiakas joutuu hoitamaan asioita yksin. Hän on yleisneuvoja, mutta ei toimi valitusasiassa avustajana.

 

Matti Aho
sosiaaliasiamies
Puhelinaika ti ja ke 9:30-11:30
Puh. 040 317 4905