Perheiden tukeminen ja lastensuojelu

Ehkäisevä lastensuojelu

Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys-ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa silloin kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana.

Nurmijärven lasten, nuorten ja perheiden palveluita ohjaa "Varhainen avoin yhteistyö peruspalveluissa" - toimintamalli, joka ohjaa asiakaslähtöiseen, moniammatilliseen ja verkostomaiseen yhteistyöhön. Lähtökohtana on tarttua asioihin yhdessä ja varhain tukea antaen. Tätä ajatusta tukevat myös kunnan strategiset linjaukset sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Kunnan strategiset linjaukset ja hyvinvointisuunnitelma

Painaako mieltäsi jokin omaan elämääsi tai läheisesi tuen tarpeeseen liittyvä kysymys?

Klikkaa viereistä pyydä apua - nappia. Pyyntösi ohjautuu varhaisen tuen perheohjaajille. Ohjaamme sinut tarvittaessa oikean avun piiriin. Pyyntöösi vastataan 1-3 arkipäivän kuluessa.

Apua voit etsiä myös Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sivuilta