Sijoitus avohuollon tukitoimena

Lapsi voi erilaisista syistä lyhytaikaisesti asua sijaisperheessä tai muussa lastensuojeluyksikössä. Lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä tehdään yhteistyössä vanhempien ja lapsen kanssa.