Psykologipalvelut

Psykologipalveluja tarjotaan äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille sekä esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaille, opiskelijoille ja heidän huoltajilleen.

Palvelujen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä, jos

 • lapsen kasvu, kehitys tai käyttäytyminen askarruttaa tai huolestuttaa
 • lapsen ja vanhemman välisestä vuorovaikutuksesta, vanhemmuudesta tai lapsen kasvtuksesta herää kysymyksiä
 • vanhemmalla on omaan vointiin tai jaksamiseen liittyviä kysymyksiä
 • perheen tilanteessa on muita tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta lapseen, vanhempaan tai varhaiseen vuorovaikutukseen
 • koulun aloitus mietityttää (kouluvalmiuksien arviointi)
 • oppiminen on vaikeaa eikä lapsi/nuori ahkerasta työskentelystä ja erityisopetuksen tuesta huolimatta opi odotusten mukaisesti
 • keskittyminen tai motivoituminen työskentelyyn on vaikeaa
 • lapsen/nuoren koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä pulmissa, kun lapsen/nuoren taidoissa todetaan haasteita useammalla kehityksen osa-alueella
 • toivotaan apua tukitoimien suunnitteluun
 • on huolta lapsen/nuoren tunne-elämän kehityksestä (esim. itsetunto-ongelmat, pelot, stressi, ahdistuneisuus, masennus, paniikkikohtaukset, itsetuhoisuus)
 • kriisitilanteissa

Työskentelyn sisältö suunnitellaan yhdessa asiakkan kanssa. Työmuotoina voivat olla esim. keskustelut, havainnointi, lapsen kehitystasoarviointi, lyhyet vuorovaikutushoidot sekä sovittu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. 

Asiakas voi ottaa itse yhteyttä psykologiin. Palvelut ovat maksuttomia.