Seudullinen perheoikeudellinen yksikkö

Nurmijärven, Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yhteinen seudullinen perheoikeudellinen yksikkö palvelee seutukuntiensa perheitä seuraavissa asioissa:

  • Isyyden selvittäminen
  • Lasta koskevat sopimukset esim. huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Lisäksi yksikössä:

  • laaditaan tuomioistuimen pyytämät olosuhdeselvitykset lapsen huolto- ja tapaamisasioissa.
  • järjestetään valvottuja ja tuetttuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja tapaamispaikka Nepparissa.Tapaamispaikka Neppari
  • tarjotaan perheiden sovittelua hyvinkääläisille ja nurmijärveläisille perheille.

Lastenvalvojien puhelinajat ovat ma-to klo 11-12.

Asiakkaat voivat olla yhteydessä lasenvalvojiin ohjauksen ja neuvonnan saamiseksi sekä tarvittaessa ajan varaamiseksi

Lisätietoa Hyvinkään kaupungin sivuilta

 

 

Käyntiosoite: Suutarinkatu 2 C 4. krs., 05900 Hyvinkää


Asiakassihteerin luona voi asioida ilman ajanvarausta
ma-to klo 9-11
.