Lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojelutarpeen selvittämiseksi tehdään huolellinen selvitys lapsen tai nuoren tilanteesta. Siinä selvitetään lapsen tilannetta kokonaisvaltaisesti ja arvioidaan lapsen suojelun ja tuen tarvetta suhteessa vanhempien mahdollisuuksiin vastata niihin. Selvitys tehdään siinä laajuudessa kun tilanne vaatii ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Selvityksestä tehdään kirjallinen yhteenveto, jonka perusteella lastensuojeluasiakkuus päättyy tai asiakkuus jatkuu. Jos lastensuojelun tarvetta todetaan, tehdään selvityksen jälkeen lapselle tai nuorelle asiakassuunnitelma ja ryhdytään avohuollon tukitoimenpiteisiin.

Jos aihetta asiakkuuteen ei ole, lastensuojelun asiakkuus päätetään. Tarvittaessa lapsi ja vanhemmat voidaan ohjata muiden palveluiden piiriin.