Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa lapsen tai nuoren tilanteesta huolestunut henkilö. Myös lapsi ja nuori itse voi tehdä itsestään lastensuojeluilmoituksen. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus, kun taas viranomaisilla on lastensuojelulain 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsesta.

On syytä huolestua lapsen hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun

  • lasta pahoinpidellään
  • lapsiperheessä on lähisuhdeväkivaltaa
  • vanhemmat ovat lapsen seurassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  • lapsi on päihtynyt tai huumausaineen vaikutuksen alaisena
  • lapsi ei käy koulua
  • lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina
  • lapsen vaatetus on epäasianmukainen tai lapsen perushoidossa ja huolenpidossa on vakavia puutteita
  • lapsen käyttäytyminen on tavanomaisuudesta poikkeavaa.

Mikäli sinulla on huoli jostakin lapsesta tai nuoresta, tee lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoitus voi auttaa lasta ja perhettä saamaan tarvitsemansa avun. 

Lastensuojeluilmoitus 

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus


Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymän jälkeen.

 

Velvollisuus ennakolliseen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on niillä tahoilla, joilla on velvollisuus tehdä lastensuojelulain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu lastensuojeluilmoitus.

 

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on ensisijaisesti turvata odottavalle äidille ja lapsen tulevalle perheelle riittävät tukitoimet jo raskausaikana.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

 

 

Yhteystiedot

Kiireelliset lastensuojeluilmoitukset puhelimitse lastensuojelun päivystykseen kunnan vaihteen kautta puh. (09) 250 021  ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-13.00

Muina aikoina yleisen hätänumeron 112 kautta Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen