Elatusapu

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta molemmat vastaavat kykynsä mukaan. Elatussopimus tehdään kirjallisena lastenvalvojan luona. Mikäli vanhemmat eivät pääse keskinäiseen sopimukseen, asia voidaan käsitellä käräjäoikeudessa.

Elatustuen ja elatusavun määrät nousevat 0,89% tammikuussa 2018.

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2018 alkaen 0,89 %. Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2018 alkaen 156,39 euroa lapsesta kuukaudessa.