Lukiokoulutus

Lukio on kurssimuotoinen yleissivistävä koulu, jossa ei ole vuosiluokkia. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää. Oppimäärä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. 

Lukio ei anna ammatillista pätevyyttä. Sen käyneet voivat hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin tai ammatilliseen koulutukseen.

Ylioppilastutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

Lukio

  • pääsyvaatimuksena on perusopetuksen oppimäärä
  • hakeminen sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta
  • lukiot valitsevat opiskelijansa aikaisemman opintomenestyksen perusteella (lukuaineiden keskiarvo)
  • lukio-opinnot tähtäävät ensisijaisesti jatko-opintoihin korkea-asteella
  • opinnoissa edetään yksilöllisesti
  • kurssimuotoinen kolmelle vuodelle suunniteltu oppimäärä on mahdollista suorittaa 2-4 vuodessa
  • opiskelijat ovat yleensä 16-19 -vuotiaita
  • lukio-opetusta on tarjolla myös mm. aikuislukioissa

Mitä opintoihin sisältyy?

Tutustu lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan Opetussuunnitelmat-sivulla. Lisätietoa opiskelusta lukiossa löydät myös kunnassa toimivien lukioiden kotisivuilta (ks. sivu Koulujen yhteystiedot).

Nurmijärven kunnassa toimii kaksi kunnallista lukiota: Nurmijärven yhteiskoulun lukio ja Rajamäen lukio. Lisäksi kunnassa toimii yksityinen lukio Arkadian yhteislyseo.