Lomakkeet


Koulunkäyntiin liityvät lomakkeet

Poissaolot

Luokanopettaja, luokanvalvoja ja ryhmänohjaaja päättävät poissaololuvan antamisesta oppilaalle/opiskelijalle enintään kolmen koulupäivän ajaksi. Rehtori päättää poissaololuvan antamisesta oppilaalle/opiskelijalle yli kolmen koulupäivän ajaksi.

Oppilaan poissaololupahakemus

Haku toissijaiseen kouluun

Ks. lisätietoa oppilaaksi ottamisesta ja hakemisesta toissijaiseen kouluun https://www.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/uusi_oppilas_ja_oppilaaksi_ottaminen

Hakemus toissijaiseen kouluun

Huoltajien kuuleminen erityisestä tuesta

Ennen kuin oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, oppilaasta tehdään pedagoginen selvitys ja häntä sekä hänen huoltajiaan kuullaan asiassa. Oheinen lomake toimitetaan täytettynä oppilaan koululle, josta se toimitetaan edelleen jatkotoimenpiteitä ja päätöstä varten opetuksen järjestäjälle.

Huoltajan/huoltajien kuuleminen erityiseen tukeen liittyen

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta aiemmin tai myöhemmin

Oppilaalle voidaan hakemuksesta myöntää oikeus koulunkäynnin aloittamiseen joko yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Oheinen lomake täytetään ja se lähetetään liitteineen postin välityksellä Nurmijärven kunnan koulutuspalveluihin.

Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen


Koulutilojen käyttöön liittyvät lomakkeet

Koulutilojen käyttöhakemus (2016)