Kuntalaisen auttamiskanava

Nurmijärven kunta ja seurakunta ovat yhdessä luoneet menettelytavat, joilla kuntalaiset voivat tehdä raha-, tavara- ja vaatelahjoituksia vaikeuksia kohdanneille ihmisille.

Löydät tietoa ja ohjeita Nurmijärven seurakunnan sivuilta.

Apua ja tukea elämään - Nurmijärven seurakunta

 

Nurmijärven kunnallinen auttamisprosessi

Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut