KU-sote

Keski-Uudenmaan soteen kuuluu kuusi kuntaa: Nurmijärvi, Tuusula, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä ja Pornainen. Se on alueellinen hanke, jossa uusia toimintamalleja valmistellaan käyttöön ja kuntien yhdessä tuotettavaksi jo ennen sote-palvelujen siirtymistä Uudenmaan maakuntaan.

Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti lähipalveluita sekä matalan kynnyksen palveluita alueen 200 000 asukkaalle. Tavoitteiden saavuttamista tukevat järjestämiskuntayhtymän perustaminen sekä kuusi valtakunnallista ja alueellista kärkihanketta. Lisäksi Keski-Uudenmaan-sote on valinnanvapauden kokeilualue.

Omahoidon ja itseasioinnin @Sotedigi-messut Klaukkalassa 11.9.2018

Tule näkemään ja kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, keskusteluja sekä tutustumaan eri toimijoiden esittelypisteisiin!

Lue @SOTEdigi-messujen ohjelma ja ilmoittaudu 4.9. mennessä.

Millainen on tulevaisuuden KU-sote?

Keski-Uudenmaan-soten päämääränä on asukkaiden terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Asukkaalla on paremmat mahdollisuudet ottaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Asukkaiden tyytyväisyyttä parannetaan palveluilla, jotka tulevat olemaan asukaslähtöisiä, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia.

Palveluntuotannossa on tarkoitus muodostaa yhtenäinen, ehyt kokonaisuus perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluista, joissa kuntarajat eivät ole toimintaa määrittävä tekijä. Asiakas ohjataan oikea-aikaisesti tarpeenmukaiseen palveluun. Lisäksi painopistettä siirretään ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Uusi sote- malli hillitsee kustannusten kasvua ja on poliittisesti hyväksytty. Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat tietoon. Hallinto on kevyt ja läpinäkyvä.

Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunutta ja osaavaa, asukkaiden tarpeita vastaavaa. Henkilöstörakenne on tarkoituksenmukainen ja henkilöstöpolitiikka yhdenmukaista.