Henkilökohtainen budjetti

Henkilökohtainen budjetti on tarkoitettu paljon palveluja käyttävälle asiakasryhmälle lisäämään heidän vapauttaan valita juuri heille itselleen sopivia palveluja. Sitä käytetään yhdessä kunnan asiakasohjaajan kanssa. Henkilökohtaisen budjetin kokeilun asiakasryhmiä ovat mm. ikääntyneet, kotihoidon asiakkaat ja vammaiset.

Kuntien asiakasohjaajat valitsevat kokeiluun osallistuvat asiakkaat ennalta määritellyistä asiakasryhmistä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkilökohtainen budjetti lasketaan asiakkaan palveluntarpeenarvion perusteella. Palveluntarpeenarviosta muodostuu budjetti, jonka käyttöä asiakas miettii yhdessä kunnan asiakasohjaajan kanssa.

Asiakkaat valitsevat palvelut niiltä palveluntuottajilta, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan kokeiluun. Palvelutarjotinta voi myös laajentaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palveluntuottajat ovat asiakkaan katseltavissa tulevaisuudessa henkilökohtaisen budjetin portaalissa. Asiakas voi ostaa palveluntuottajan palveluita joko kertaluonteisesti tai tietylle ajanjaksolle. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun voi hän vaihtaa palveluntuottajaa kokeilun ehtojen mukaan.

Joulukuussa 2017 sosiaali- ja terveysministeriöltä saatu lisärahoitus laajensi henkilökohtaisen budjetin kokeilualuetta. Keski-Uudenmaan kuntien (Nurmijärvi, Tuusula, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä ja Pornainen) lisäksi mukaan lähtivät Porvoo, Sipoo ja Lohja. Laajennuksen myötä myös valinnanvapauskokeilun nimi muuttui Uudenmaan alueelliseksi valinnanvapauskokeiluksi.