Ajankohtaista

Kaikki

Päivähoidon aloitukseen yhteiset käytännöt KUUMA-kunnissa ja Hyvinkäällä

10.1.2011

KUUMA-kuntien ja Hyvinkään kaupungin päivähoidossa on tänä syksynä otettu käyttöön yhteiset toimintatavat lapsen päivähoidon aloituksessa. Tavoitteena on sekä helpottaa aloitusta että luottamuksen rakentumista päivähoidon alkuvaiheessa.

Päivähoidon aloitus tapahtuu vaiheittain. Ennen päivähoidon alkua vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa vanhemmalla on mahdollisuus kertoa lapsestaan. Samalla sovitaan tarkemmin lapsen tutustumisesta tulevaan päivähoitopaikkaan. Keskustelu voidaan käydä lapsen kotona tai päivähoitopaikassa. Myös hoitopaikan esimies tapaa vanhemmat, jolloin käydään läpi palveluun liittyviä kuntakohtaisia asioita.

Vanhemmat tutustuvat yhdessä lapsen kanssa tulevaan päivähoitopaikkaan aloituskeskustelussa sovittujen käytäntöjen mukaan. Tutustumisen aikana lapsi totuttelee vanhemman kanssa yhdessä päivähoitopaikan arkeen ja tutustuu muihin lapsiin ja kasvattajiin. Tutustumisen tarkoituksena on lisätä vanhemman ja lapsen luottamusta lapsen turvaisaan päivähoidon aloitukseen.

Noin 2-3 kuukauden kuluttua päivähoidon aloittamisesta käydään vanhempien ja kasvattajien kesken lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä keskustelu. Sen tavoitteena on oppia tuntemaan lapsi paremmin ja löytää tapoja lapsen hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi tarkoituksena on löytää yhteinen käsitys lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta päivähoidossa. Vanhemmat ja kasvattajat arvioivat säännöllisesti yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja -kasvatuksen toteutumista.

Yhteiset aloituskäytännöt perustuvat kasvatuskumppanuuden periaatteisiin kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi (Marja Kaskela ja Marjatta kekkonen: Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta, Stakes 2006).

 

Yhteisesti sovitut käytännöt harvinaisia näin laajalla alueella

Lapsen päivähoidon aloituksen käytäntöjä kokeiltiin ja kehitettiin kunnissa pilottina muutamissa päivähoitoyksiköissä vuoden 2009 elokuusta vuoden 2010 toukokuuhun. Tämän jälkeen kaikissa kunnissa on järjestetty koulutusta päivähoidon henkilöstölle.

Yhteisesti sovitut päivähoidon käytännöt näin laajalla alueella ovat harvinaisia.  Käytäntöjä on ollut kehittämässä KUUMA-kuntien ja Hyvinkään päivähoitohenkilöstö.

 

Lasten oikeuksien päivä lauantaina 20.11.2010

Aihe on ajankohtainen myös siten, että kansainvälistä Lasten oikeuksien päivää vietetään Suomessa lauantaina 20.11.2010.

 

> Lapsen Vasu-prosessi Kuumakunnissa ja Hyvinkäällä (Pdf-tiedosto)

> YLE:n tekemä uutinen (YLE Areena)

 

Takaisin listaukseen