Ajankohtaista

Päätöksenteko

Osallistu palveluverkon kehittämiseen: palveluverkkosivu ja -kysely on avattu

24.10.2019

Nurmijärven kunta teettää palveluverkkoselvityksen syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Selvitystyön toteutti Finnish Consulting Group (FCG). FCG:n palveluverkkoselvitys ja sen sisältämät vaihtoehdot tarjoavat tietoa kunnan rakennuskannasta ja tulevaisuuden väestönkehityksestä päätöksenteon tueksi.

Kunta on avannut palveluverkolle oman teemasivun kunnan kotisivuille osoitteeseen www.nurmijarvi.fi/palveluverkko. Sivustolla voi tutustua palveluverkkotyön aineistoon, tiedotteisiin, yleisötilaisuuden videotaltiointiin ja muuhun materiaaliin. Kunta on avannut myös palveluverkkokyselyn kuntalaisille. Kyselyssä kartoitetaan, mitkä asiat ovat kunnan palveluverkossa ovat kuntalaisille tärkeitä ja mikä palveluverkkoselvityksessä esitellyistä vaihtoehdoista on omasta mielestä mieluisin.

Aiemmasta tiedosta poiketen palveluverkkokysely on avoinna 24.10.-15.11.2019.  Tiedotteessa 21.10. mainitsimme, että kysely olisi avoinna 1.-15.11. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen kuntalaisilla on siis viikko enemmän aikaa vastata kyselyyn. Nurmijärven kunta päätti avata kyselyn kuntalaisille heti, kun palveluverkkoteemasivu saatiin avattua ja palveluverkkotyön aineisto oli saatavilla.

Kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään palveluverkkotyön valmistelussa ja päätöksenteossa. Palveluverkosta päättää kunnanvaltuusto.

Osallistu palveluverkkotyöhön osoitteessa www.nurmijarvi.fi/palveluverkko

Takaisin listaukseen