Ajankohtaista

Kaikki, NurmijärviTV

NurmijärviTV – Miltä Nurmijärven taloustilanne näyttää nyt?

26.6.2020

Nurmijärvi-TV:ssä palataan tuttuun aiheeseen – kunnan taloustilanteeseen. ”Reilu kuukausi sitten tarkastelimme Nurmijärvi TV:ssä koronapandemian vaikutuksia talouden näkymiin. Nyt olemme saaneet tietoa valtion lisätalousarviosta ja myös oma talousarviomme on täsmentynyt”, kertoo kunnanjohtaja Outi Mäkelä. Nurmijärvi TV:ssä Mäkelän vieraana on tällä viikolla kunnan talousjohtaja Ville Rajahalme. Jaksossa tarkastellaan kunnan tämänhetkistä taloustilannetta, investointitarpeiden kohtuullistamista, kulujen vähentämistä, tulokehitystä ja talouden tasapainotustyön jatkumista.

Nurmijärven taloustilanne on hankala

Kunnan talous näyttää haasteelliselta, kuten kaikissa kuntatalouksissa. ”Hankalaan taloustilanteeseen vaikuttaa erityisesti kaksi asiaa: sosiaali- ja terveysmenojen kasvu sekä koronapandemian aiheuttamat kustannukset. Sosiaali- ja terveysmenot kasvavat tänä vuonna usealla miljoonalla eurolla. Tätä suurempi taloustilanteeseen vaikuttava muutos on kuitenkin koronapandemia, joka näkyy verotulojen vähenemisenä. tänä vuonna noin 15 miljoona euroa ja jatkuen useamman vuoden arvioitua alhaisempana”, toteaa talousjohtaja Ville Rajahalme.

”Tämän vuoden taloustilannetta parantaa valtion kunnille antamat koronatuet, minkä takia tilinpäätösennuste on alijäämäinen vain noin 3-4 miljoonaa euroa. Seuraavien vuosien ennusteet näyttävät todella heikoilta, jos valtiontukea ei saada myös tulevina vuosina. Tämän takia meidän täytyy alkaa tasapainottamaan taloutta mahdollisimman nopeasti”, sanoo Rajahalme. ”Toivottavasti talous lähtee Suomessa nopeasti elpymään, mikä parantaa sekä kuntalaisten että kunnan taloustilannetta”, lisää Mäkelä.

Investointitarpeet pitäisi puolittaa ja kuluja vähentää

”Velkaa kunnalla on, lähinnä mittavista investoinneista johtuen, tällä hetkellä 200 miljoonaa euroa. Nuuka-ohjelman mukaisesti velkaantumista pitäisi vähentää ja yksi oleellinen keino on investointitarpeiden kohtuullistaminen”, toteaa Outi Mäkelä. ”Investoinnit ovat maksaneet vuositasolla noin 50-60 miljoonaa euroa ja rahaa meillä investointeihin on vain noin 20-25 miljoonaa euroa. Tästä johtuen meidän täytyy jättää joitain investointeja kokonaan tekemättä ja jaksottaa tehtäviä investointeja tasaisesti tuleville vuosille”, sanoo Rajahalme ja lisää palveluverkkotyön auttavan suunnittelutyötä.

Kuluja vähentäminen on myös oleellista. Rajahalme mainitsee kolme tekijää: sosiaali- ja terveysmenot, sisäilmaongelmat ja palkkakulut, jotka lisäävät kunnan kuluja. Sosiaali- ja terveyskulujen kasvua pyritään hillitsemään yhteistyössä Keusoten kanssa. Sisäilmaongelmien takia tehtävät korjaukset ja rakennettavat väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia. Koska palvelutuotanto on henkilökuntavaltaista, niin esimerkiksi valtakunnalliset palkankorotukset näyttäytyvät meillä merkittävinä lisäkuluina.

Talouden tasapainotus jatkuu

Verotulot eivät jostain syystä ole kasvaneet viime vuosina, vaikka elimme korkeasuhdanteen aikaa ja kuntaan muutti lisää ihmisiä. Keinoja suotuisaan tulokehitykseen pitkällä aikavälillä Rajahalme mainitsee väestönkasvun jatkumisen, yrityksien ja tonttien myynnin lisääntymisen.

Muuttunut talouselämä vaatii Nuuka-ohjelman päivittämistä ja sen voimassaoloajan pidentämistä, jotta kulujen hillintää on mahdollista jakaa useammalle vuodelle ja tulokehitystä parantaa. ”Olemme jo aloittaneet talouden tasapainottamisohjelman laatimisen, joka sisältää pitkän välin suunnitelman, miten käyttötaloutta hallitaan, investointitarpeita hillitään ja millaisia rakenteellisia uudistuksia ja leikkauksia tehdään. Tämä toimenpideohjelma ns. toimeenpanee Nuuka-ohjelmaa”, kertoo Ville Rajahalme. Nuuka-ohjelman päivitys, toimenpideohjelma ja talousarvio tulevat valtuuston päätettäväksi myöhemmin syksyllä.

Tutustu myös muihin NurmijärviTV:n jaksoihin

NurmijärviTV

 

 

Takaisin listaukseen