Ajankohtaista

Koronavirus, Valmius, Viestintä

Nurmijärvi mukaan pilottiin valtioneuvoston kanslian ja Frosmon kanssa – tavoitteena sujuvampi verkkopalvelukokemus ja kohdennettu kriisiviestintä

17.6.2020

Nurmijärvi lähti mukaan pilottihankkeeseen, jossa on tavoitteena sujuvoittaa kuntalaisten verkkopalvelukokemusta parantamalla sisältöjen löydettävyyttä käyttäjän omien kiinnostuskohteiden mukaan. Hanke parantaa kunnan mahdollisuutta ajantasaiseen ja räätälöityyn kriisiviestintään esimerkiksi kunnan eri maantieteellisille alueille. 

Kevät 2020 on osoittanut ajantasaisen ja luotettavan tiedon jakamisen tärkeyden. Tiedon jakamisessa kunnilla ja kaupungeilla on erityisen suuri rooli. Usein haasteena on sisältöjen ajantasaisuus, löydettävyys sekä kohdistaminen oikealle kohderyhmälle. 

Pilottihankkeessa ovat mukana valtioneuvoston kanslia, Nurmijärven kunta sekä teknologiatoimittaja Frosmo

Pilottihankkeessa testataan kolmea Nurmijärven kunnan verkkosivustojen käytettävyyttä parantavaa toiminnallisuutta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa Nurmijärven kunnan verkkosivuille tuodaan ponnahdusikkuna usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksesta valtioneuvoston verkkosivustolla. Linkki ohjaa suoraan oikeaan paikkaan sivustolla. Esimerkiksi jos käyttäjä etsii tietoa koronan vaikutuksista peruskouluihin Nurmijärven sivuilla, hänelle tarjotaan mahdollisuutta siirtyä peruskouluja koskevaan kysymysosioon valtioneuvosto.fi:ssä.  

Toisessa kokonaisuudessa Nurmijärven kunnalle tarjotaan mahdollisuus tehdä vaaratiedote, joka näkyy nauhana sivun ylälaidassa kaikissa kunnan palvelun piirissä olevissa verkkosivustoissa välittömästi julkaisun jälkeen. 

Kolmanneksi Nurmijärven kunnan sivuille tuodaan koneoppimista hyödyntävä niin kutsuttu sisältöhissi, joka auttaa käyttäjää löytämään itselleen kiinnostavat ja ajankohtaiset sisällöt suosittelemalla kolmea kategoriaa:  viimeksi katsotut, tätä katsoneet katsoivat myös sekä nousussa oleva sisältö.

Näillä toimenpiteillä tuodaan Nurmijärven kuntalaisille parempi verkkopalvelukokemus, jossa tärkeät kriisiviestit  ja kunnan yleinen verkkosisällön löydettävyys helpottuvat.  

“Meille on tärkeää, että kuntalaiset saavat ajankohtaisen tiedon varmasti, luotettavasti  ja nopeasti. Tämä korostuu kriisitilanteissa. Tällä kotisivujen kehittämisellä varaudumme tilanteeseen, jossa esimerkiksi koronatilanne huononee jälleen äkisti”, Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen sanoo.

”Nykymaailmassa myös kuntien tulee olla asiakaslähtöisiä ja pilottihankkeessa tuodut ratkaisut tuovat kuntalaisten tarpeet, elämäntilanteet sekä mielenkiinnon kohteet keskiöön. Myös helppokäyttöisyyteen ja löydettävyyteen on kiinnitetty paljon huomiota”, Siltanen näkee.

 

“On ilo saada olla mukana kehittämästä kuntien verkkopalveluiden asiakas- ja tarvelähtöisyyttä. On myös tärkeää että kunnat pääsevät mukaan viimeisempien verkkopalveluiden kehitysmenetelmien piiriin helposti ilman isoa ja aikaavievää IT-projektia”, Frosmon CEO Mikael Gummerus iloitsee.

 

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Frosmo on vuodesta  2008 toiminut, suomalainen pilvipalvelupohjainen ja tekoälyä hyödyntävä ohjelmistotalo. Frosmo auttaa verkkopalveluita tarjoavia organisaatioita palvelemaan verkkovierailijoita paremmin kiinnostuksen mukaan kohdennetulla, dynaamisella sisällöllä.  Frosmo täyttää täysin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ehdot. 

Takaisin listaukseen