Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven suurimman taajaman asemanseutua kehitetään

10.1.2011

Klaukkalan Viirinlaaksoon käynnistetään arkkitehtikilpailu parhaiden kaupunkikuvallisten ja toiminnallisten ideoiden löytämiseksi. Viirinlaakson rakentaminen tulee olemaan kunnan suurimman taajaman yksi merkittävimmistä lähivuosien kehityshankkeista. Alueelle luodaan edellytyksiä mm. uusille tieväylille, Klaukkalan radalle, rautatieasemalle ja linja-autoasemalle sekä kaupan palveluille.

Ideakilpailun tavoitteena on aikaansaada laadukas ja idearikas maankäytön kehittämisen suunnitelma. Alueen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet perustuvat keskeiseen sijaintiin sekä kuntarakenteessa että liikenteellisessä solmukohdassa. Suunnittelulla pyritään eheyttämään Klaukkalan taajamakuvaa ja luomaan painopiste keskustan toiminnoille.

 

Hyvällä suunnittelulla säästöjä toteutuskustannuksiin

– Hyvällä suunnittelulla voidaan saada huomattavia säästöjä myös toteutuskustannuksissa, korostaa tekninen johtaja Ilkka Ruutu.  -Parhaimmillaan hyvä suunnittelu näkyy rakennetun ympäristön laatuna, toimivuutena, vireinä kaupallisina palveluina ja kuntalaisten kokemana viihtyisyytenä.

Kilpailussa suunnitellaan ja ideoidaan alueelle sopivia toimintoja, niiden sijoittuminen ja laajuus sekä toteuttamiseen liittyvää vaiheistusta. Alueen kehittäminen tulee tapahtumaan vaiheittain, jolloin pitkän rakentamisajan hallinta on yksi kilpailun keskeisiä tehtäviä. Alueen tulee olla jokaisessa välivaiheessaan viihtyisä ja toimiva, koska vaiheiden väli voi olla useita vuosia, jopa vuosikymmeniä.  Esimerkiksi raideliikenneyhteyden toteutuminen voi kestää jopa 30 vuotta. Tarkempi suunnittelu tehdään myöhemmin asemakaavoituksen ja rakennussuunnittelun yhteydessä erillisinä hankkeina.

Kilpailu järjestetään 1.11. – 17.12.2010 suppeana kutsukilpailuna. Kutsuttavat yritykset ovat aiemmin kunnan puitesopimuskumppaneiksi kilpailutettuja arkkitehtitoimistoja. Valinnan tekee palkintolautakunta, johon tulee edustus sekä luottamushenkilöistä, virkamiehistä että ulkopuolisista asiantuntijoista. Kilpailun tuloksista järjestetään julkistamistilaisuus.

Nurmijärven kunnan asemakaava- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 19.10. hyväksyä kilpailuohjelman. Kilpailuasiakirjat ovat julkisia kilpailun käynnistyttyä.
 

> Alue opaskartalla

 

Takaisin listaukseen