Ajankohtaista

Päätöksenteko

Nurmijärven palveluverkkotyössä osallistetaan kuntalaisia

21.10.2019

Nurmijärven kunta järjesti maanantaina 21.10. yleisötilaisuuden palveluverkkoselvitykseen liittyen, ja tilaisuus keräsikin valtuustosaliin runsaasti kiinnostuneita kuntalaisia. Lokakuun aikana konsulttiyhtiön toteuttama palveluverkkoselvitys avataan kuntalaisten äänestettäväksi. Palveluverkosta päättää lopulta kunnanvaltuusto, ja palveluverkkoselvitys etenee päätöksentekoon ensi keväänä.

Näin palveluverkkosuunnitelma etenee kohti päätöksentekoa:

Lokakuu 2019: Palveluverkko-teemasivu avataan osoitteeseen nurmijarvi.fi/palveluverkko
Marraskuu 2019: Kuntalaiskysely FCG:n selvityksestä palveluverkko-sivulla, auki 1.-15.11.2019
Tammikuu 2020: Viranhaltijoiden alustava esitys palveluverkosta
Tammikuu 2020: Palveluverkkoesityksen vaikutusten ennakkoarviointi
Helmikuu 2020: Kuntalaisten ja sidosryhmien työpajat
Helmikuu 2020: Lasten ja nuorten kuuleminen
Maaliskuu 2020: Lautakuntien ja sidosryhmien lausunnot
Huhtikuu 2020: Päätöksenteko kunnanvaltuustossa

Palveluverkkoselvitys tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Nurmijärven kunta järjesti 21.10. yleisötilaisuuden palveluverkkoselvitykseen liittyen. Tilaisuus kiinnosti kuntalaisia, ja kunnan valtuustosaliin kokoontui noin 80 seuraajaa. Tilaisuus keräsi myös nettiseuraajia, ja tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen kunnan kotisivuilta.

Tilaisuudessa kuntalaiset toivoivat, että kunta osallistaisi jatkossa kuntalaisia ja paikallisjärjestöjä ennakkoarvioinnin vaikutusten arvioinnissa. Kunta otti huomioon annetun palautteen ja päivitti tältä osin aikataulua. Kunta tiedottaa osallistamisesta tarkemmin lokakuussa avattavalla palveluverkko-teemasivulla.

Palveluverkko käsittää sen kokonaisuuden, missä ja miten kunnan palvelut tuotetaan. FCG:n selvityksen mukaan Nurmijärven kunnan rakennuskannan tekninen nykyarvo on nyt noin 285,1 milj. euroa ja jälleenhankinta-arvo noin 383,3 milj. euroa. Rakennuskantaan on muodostunut korjausvelkaa yhteensä 31,9 miljoonaa euroa.

Palveluverkkoselvitys tarvitaan, sillä Nurmijärven kunta on suurien muutosten edessä:

  • Kunnan väkiluku kasvaa
  • Kunnan väestö ikääntyy, mikä vaikuttaa palveluntarpeisiin
  • Kunnan maankäyttö muuttuu
  • Kunnan rakennuskanta vanhenee
  • Kunnan rakennuskannan ylläpito ja korjauskulut ovat korkeat

Palveluverkkoselvityksen pohjalta voidaan tehdä perusteellisempia päätöksiä siitä, missä ja miten Nurmijärven palvelut tuotetaan tulevaisuudessa.

Kuntalaiset voivat osallistua palveluverkon kehittämiseen kotisivuilla

Nurmijärven kunta tilasi palveluverkkoselvityksen Finnish Consulting Groupilta. FCG:n palveluverkkoselvitys ja sen sisältämät skenaariot tarjoavat tietoa kunnan rakennuskannasta ja tulevaisuuden väestönkehityksestä päätöksenteon tueksi. Varsinainen päätöksenteko kunnan palveluverkkoon liittyen on kuitenkin kunnanvaltuuston käsissä. FCG:n palveluverkkoselvitys viedään Nurmijärven kunnan palveluverkko-teemasivulle lokakuun aikana.

Seuraavaksi Nurmijärven kunta kerää kuntalaisten näkemyksiä kolmesta eri skenaariosta. Kunta avaa lokakuun aikana palveluverkko-teemasivun. Sivuilla on mahdollista vastata palveluverkkokyselyyn, jossa voi tuoda esille omia näkemyksiä siitä, missä kunnan palvelut tulisi toteuttaa tulevaisuudessa. Kysely on auki 15.11. saakka.

Kyselyn lisäksi teemasivuille ladataan jatkossa myös yleisötilaisuuden videointi, selvitykset ja muuta ajankohtaista tietoa palveluverkkoselvitykseen liittyen.

Takaisin listaukseen