Opiskelu lukiossa

Opiskelu

Opiskelu 

Lukiossa vaikutat itse opinto-ohjelmaasi ja opiskeluaikatauluusi. Luokattomuus mahdollistaa opintojen hidastamisen neljään vuoteen. Useimmilla lukiolaisilla opiskelu kestää kolme vuotta. 

Koko lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia, maksimimäärää ei ole. Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, että jo ensimmäisenä opiskeluvuotena opinto-ohjelma on laadittava riittävän tiiviiksi. Se tarkoittaa, että ensimmäiselle vuodelle on valittava vähintään noin 30 kurssia. 

Oheisena ns. Hälytysrajat avuksesi eli kuinka paljon kursseja pitäisi vähintään olla kunkin jakson jälkeen, jos aiot ylioppilaaksi kolmessa vuodessa: 

  1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso 5.jakso 
1.v 5-6 kurssia 11-12 kurssia 17-18 kurssia 23-24 kurssia 29-30 kurssia 
2.v 35-36 kurssia 41-42 kurssia 47-48 kurssia 53-54 kurssia 59-60 kurssia 
3.v 65-66 kurssia 70-71 kurssia 75-76 kurssia     

Neljän vuoden suunnitelmalla 

  1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso 5.jakso 
1.v 4 kurssia 9 kurssia 14 kurssia 19 kurssia 24 kurssia 
2.v 29 kurssia 33 kurssia 37 kurssia 41 kurssia 45 kurssia 
3.v 49 kurssia 53 kurssia 57 kurssia 61 kurssia 65 kurssia 
4.v 68 kurssia 72 kurssia 75 kurssia     

Jotta opiskelusi etenee toiveittesi mukaisesti, on paras laatia suunnitelma paitsi seuraavaa lukuvuotta myös koko lukioaikaa varten. Opinto-ohjelman ja työjärjestyksen laatimisessa sinua auttavat aineenopettajat, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtorit. Opinto-ohjelman tulee sisältää kaikki oppiaineiden pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä muita valinnaisia kursseja niin, että lukion suorittamiseen tarvittava vähimmäismäärä eli 75 kurssia täyttyy. Opiskelija on itse velvollinen seuraamaan suorituksiaan ja vastaamaan siitä, että kurssimäärä täyttyy. 

Tehtyä opinto-ohjelmaa tulee noudattaa. Opinto-ohjelman muutoksesta on keskusteltava hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkua lukion opinto-ohjaajan kanssa. Yksittäisen opiskelijan opinto-ohjelman muuttaminen vaikuttaa aina myös opetusryhmien kokoon. 

18-vuotta täyttäneiden suostumuslomake yhteydenpitoon huoltajiin https://www.nurmijarvi.fi/wp-content/uploads/2020/03/18v_suostumus.pdf

Tapaturman sattuessa kunnan toimintaohje: https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koulun-arki/tapaturmat-ja-vakuutukset/