Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Terveystieto

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

TE1: Terveys voimavarana (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

TE2: Terveys ja ympäristö (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

TE3: Terveys ja yhteiskunta (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

TE5: Terveystietoa kerraten (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.

TE6: Ajankohtaiset terveyskysymykset (2 op)

Opintojakson kuvaus päivittyy tähän.