Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Opinto-ohjaus

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

OP1: Minä opiskelijana (2 op)

Kuuluu opintojaksoon OP1-OP4: Minä opiskelijana ja opiskelutaitoni (4 op). Sisältää seuraavia teemoja:

 • Yleistä lukio-opinnoista​
 • Opiskelutavat, motivaatio​
 • Hyvinvointi​
 • Lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelua​
 • Ammatti- ja urasuunnitteluun liittyvät kysymykset​
 • Kulloinkin opintojen kannalta ajankohtaiset asiat​

OP2: Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op)

 • jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla​
 • työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä​
 • yrittäjyys​
 • työelämä- ja työnhakutaidot​
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen​
 •  jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen​
 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen (jatko-opintokeskustelut jokaisen kanssa periodista 4 alkaen)​
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat​
Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

OP3: Tutortoiminta (2 op)

Tutoropiskelija auttaa ja tukee ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita opintojen aloittamisessa. Tutorit ovat myös muussa koulun toiminnassa ja esim. esittelevät lukion toimintaa.

OP4: Opiskelutaidot (2 op)

OP5: Opiskelijakuntatoiminta (2 op)

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenenä toimiminen ja aktiivinen vaikuttaminen koulun ajankohtaisiin asioihin. Opiskelijakunnan jäsenet myös edustavat opiskelijoita esim. opettajakokouksissa ja muissa tapahtumissa.