Opetussuunnitelma (LOPS 2021)

Maantiede

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

GE1: Maailma muutoksessa (2 op)

Maantieteen ensimmäinen opintojakso GE1 Maailma muutoksessa johdattaa tutkimaan maailmaa, joka on ennenäkemättömässä muutoksessa. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, väestönkasvu, pakolaisuus ja monet luonnonriskit.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

GE2: Sininen planeetta (2 op)

Maantieteen syventävä opintojakso GE2 Sininen planeetta käsittelee luonnonmaantiedettä: elollista ja elotonta luontoa.

GE3: Yhteinen maailma (2 op)

GE3 Yhteinen maailma on ihmismaantieteen opintojakso. Jaksossa tarkastellaan ihmisen maailmaa, kuten väestöä, alueellista identiteettiä, globalisaatiota ja energiantuotantoa.

GE4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (2 op)

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta syventää geomediataitoja, kuten GIS-taitoja ja kartantulkintaa. Jaksossa tehdään vaikuttamisprojekti tai tutkielma.

Valinnaiset oppilaitoskohtaiset opinnot

GE5: Epätasa-arvoinen maailma (2 op)

Koulukohtainen GE5 Epätasa-arvoinen maailma johdattaa tarkastelemaan epätasa-arvon syitä ja seurauksia.

GE6: Maantieteen kertaava opintojakso (2 op)

GE6 Maantieteen kertaava opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin.